Affiliates

 • Aibek Makazhanov, National Laboratory Astana(NLA)
 • Aidana Zhussip, L.N. Gumilyov Eurasian National University(ENU)
 • Aigerim Zhanalykyzy, ENU
 • Ainur Nurbekova, ENU
 • Anuar Sharafudinov, NLA
 • Asemgul Rayeva, ENU
 • Bakhyt Matkarimov, NLA
 • Bobek Akhmurova, ENU
 • Daulet Magzymov, NLA
 • Dinara Omirbek, ENU
 • Islam Sabyrgaliyev, NLA
 • Olzhas Makhambetov, NLA
 • Nazerke Giuazkhanova, ENU
 • Nazym Kengesbay, ENU
 • Sandughash Amankossova, ENU
 • Zhandos Yessenbayev, NLA
 • Zhuldyzai Saginova, ENU